Ponosni smo na naša dostignuća u poslednjih 30 godina

Sa 30 godina iskustva, bili smo predvodnici privatnim železničkim preduzećima u Srbiji i efikasno smo učestvovali u liberalizaciji i otvaranju srpskog železničkog tržišta.

Značajne prekretnice u istoriji naše kompanije

1990

Osnovan je Kombinovani prevoz

Stojan Petković je osnovao Kombinovani prevoz. Namera je bila da se fokusiramo na intermodalni transport.

1995

Otpremljeno je više od 100 transportnih jedinica širom sveta

Uvodimo špediciju sa uslugom carinjenja i konsolidujemo više od 100 transportnih jedinica isporučenih širom sveta.

1999

Uvodimo prvu lokomotivu

Prva lokomotiva kupljena iz Češke Republike, bila je dizel hidraulična manevarska mašina br. 710.622-2.

2000

Ugovor sa “ŽTP Beograd”

Potpisan ugovor sa "ŽTP Beograd" d.o.o. o zakupu 3 ranžirne lokomotive tip 710.

2005

Potpisan ugovor sa US Steel Serbia d.o.o.

Potpisan ugovor o zakupu 3 lokomotive sa vozačkim i manevarskim osobljem sa "U.S Steel Serbia" d.o.o. Vozni park je povećan na 10 čeških dizel lokomotiva - 5 tip 710, 4 tip 740 i 1 tip 720.

2007

Proširivanje usluga prevoza van granica Srbije

Prva kompanija u Srbiji koja je od Direkcije za železnice dobila „Dozvolu za prevoz robe“ i „Sertifikat o bezbednosti“. KP odlazi u inostranstvo - lokomotive iznajmljujemo firmama konstruktora pruga u Crnoj Gori i Bosni.

2013

Ugovor sa FIAT Automobili Srbija

Potpisan ugovor za autsorsing kompletnih železničkih usluga na industrijskom koloseku sa „FIAT Automobili Srbija“ d.o.o. Kragujevac.

2016

Vozni park je dostigao broj od 13 lokomotiva

12. juna 2016. godine na mreži Železnica Srbije saobraćao je prvi „privatni“ voz – bila je to solo lokomotiva KP od Kragujevca do Lapova i nazad. Vozni park dostigao broj od 13 čeških dizel električnih lokomotiva - 3 kom tip 720, 3 kom tip 770 i 7 kom tip 740.

2018

Broj zaposlenih premašio je 100

Prva srpska električna lokomotiva br. 441.513 je uveden u rad. Usluge transporta proširene su na sve zemlje u okruženju. Broj zaposlenih premašio je 100.

2019

Prevezeno 1.846 vozova sa nešto manje od milion neto tona robe

ELL Siemens Vectron električna lokomotiva br. 193 278 uzeta je pod zakup od ENNA Trans Croatia. Uvedena interoperabilnost između Srbije i Hrvatske sa ENNA Trans - jedna lokomotiva za jedan voz na graničnom prelazu. Prevezeno 1.846 vozova se nešto manje od milion neto tona robe na železičkoj mreži Srbije.

Trenutni brojevi naše kompanije

17

Broj lokomotiva

977.454

Transportovano
neto tona

100000

Broj neto tona km

100000

Broj bruto tona km

Pročitajte o našoj misiji