POLITIKA BEZBEDNOSTI

BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU

Mi verujemo da se uspeh može postići jedino kroz ljude. Nema važnijeg faktora u kompaniji od ljudi koji doprinose svojim radom našoj kulturi i poslovnim rezultatima.
Zbog toga, mi svu potrebnu energiju i pažnju usmeravamo u pravcu da zaštitimo zaposlene, izvođače radova i druge ljude koji su na bilo koji način uključeni u lanac vrednosti , uključujući dobavljače , kupce i javnost. Ova politika bezbednosti i zdravlja na radu je zasnovana na Korporativnim principima poslovanja i principima upravljanja i vođstva za celu Fiat grupu.

USAGLAŠENOST

Da bi u prvom planu bila prevencija nezgoda u industriji, mi smo uspostavili u svim našim fabrikama obavezne sistema za upravljanje bezbednošću i zdravljam na radu, koji definišu opredeljenost posvećenosti i usaglašenosti sa važećom zakonskom regulativom i ostalim zahtevima sa kojima se organizacija saglasila.

ORGANIZACIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA

Mi verujemo da se nezgode mogu sprečiti i zato mi integrišemo bezbednosti i zdravlje u naš sistem upravljanja na takav način da su sve aktivnosti razmatrane iz perspektive prevencije svih tipova nezgoda i zaštite ljudi na radu.
Da bi poboljšali snažnu kulturu bezbednosti koja efektivno sprečava nezgode , uspostavili smo lokalne organizacije za bezbednost i zdravlje koje obezbeđuju stručne savete menadžerima i zaposlenima.
Mi smo se obavezali da sprovodimo sistematsku identifikaciju rizika i upravljamo njima kroz odgovarajuću procenu rizika i uspostavljanje mera za minimiziranje opasnosti.

VOĐSTVO I UČESTVOVANJE

Mi prepoznajemo važnu ulogu višeg menadžmenta u obezbeđivanju bezbedne i zdrave radne sredine.
Kao sastavni deo upravljanja poslovanjem Menadžeri – na svim nivoima – su odgovorni za stvaranje bezbednog i zdravog radnog okruženja sa snažnim vođstvom i kredibilitetom. Njihovi godišnji ciljevi uključuju doprinost kluturi bezbednosti i unapređenju performansi.
U isto vreme , smatramo da je učestvovanje zaposlenih neophodno da bi se upravljalo bezbednošću i zdravljem na radnom mestu. Poštovanje principa bezbednosti, standarda i procedura je ulov zaposlenja. Takođe zaposleni su ovlašćeni da :
- istaknu bilo koje nebezbedno ponašanje koje vide ili pretpostave
- zaustave svaku radnu aktivnost ako procene da je bezbednost neadekvatna, dok kompetentna osoba ne preuzme odgovarajuće mere za kontrolu rizika.
Zaposleni su odgovorni da rade na bezbedan način kako bi sprečili samo-povređivanje , povređivanje kolega ili drugih osoba. Od zaposlenih se traži da aktivno učestvuju u programima koji unapređuju performanse bezbednosti i zdravlja na radnom mestu.

STALNO UNAPREĐIVANJE

Naš sistem bezbednosti i zdravlja je zasnovan na konceptu stalnog unapređivanja. Mi stalno unapređujemo naše performanse kreiranjem i prilagođavanjem procesa, radne prakse i sistema u pravcu bolje ergonomije i veće bezbednosti.
Mi zasnivamo naše unapređenje na praćenju performansi bezbednosti i zdravlja na radu kao što je analiza incidenata koji mogu prouzrokovati povrede i radnih aktivnosti koje u kumulativnom efektu mogu dovesti do oboljenja.

PRISTUP BEZBEDNOM PONAŠANJU

Mi pridajemo najveću važnost ponašanju ljudi kao glavnom faktoru za prevenciju nezgoda.
Mi verujemo da svaki put kad se dogodi nezgoda , to potiče od nečijeg ponašanja.
Zbog toga , implementiramo programe da ohrabrimo zaposlene da učestvuju u dijalogu o bezbednosti i rizičnom ponašanju.

KOMUNIKACIJA , EDUKACIJA I OBUKA

Gradimo proaktivnu kulturu bezbednosti preko:
- implementacije i stalnog unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja kroz komunikaciju sa zaposlenima , izvođačima radova i drugim zainteresovanim stranama ;
- edukacije, obuke i obezbeđivanja opreme i sredstava za ličnu zaštitu zaposlenih da bi bili sigurni da im je omogućeno da izbegnu nebezbedne situacije i reaguju brzo na neočekivane situacije ;
- obuka i edukacije izvođača radova , dobavljača i zajednice